فروشگاه اینترنتی رز الکترونیک در راستای خدمات رسانی به صنایع تولیدی ، مراکز آموزشی ، پژوهشی و تهیه اقلام مورد نیاز الکترونیک ، ابزار ، قطعات و دستگاه های مرتبط با آن فعالیت خود را از سال 1380 آغاز و نوید بخش مشتریان عزیز می باشد.

کیفیت ، ضمانت و سرعت مناسب در تهیه و ارسال و اطمینان مشتریان عزیز از یک خرید امن و مطمئن سرلوحه فعالیت ما می باشد.